GENELEkonomi

Hisse Senedi Nedir? Nasıl Para Kazanılır?

Hisse Senedi Nedir? Hisse Senedi Para Kazandırır mı? Garanti hisse, gs hisse, garan hisse

Hisse Senedi Nedir?

Hisse senedi; Şirketlerin ortaklarına verdikleri şirket içerisindeki paylarını ve haklarını temsil eden kıymetli evraklar olarak geçer. Hisse senetleri ile ilgili yasal düzenlemeler sermaye piyasası kanunu ve Türk Ticaret kanununda yer alır ve düzenlenir.   Hisse senetleri her yatırımcının portföyünde bulunan önemli bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar, şirket hissi senetlerini halka arz etmesi durumun da borsa üzerinden alım-satım yaparak şirket ortak olur ve kar elde edebilirler.

Hisse Senedi Nedir
Hisse Senedi Nedir

Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Yatırımcılar hisse senedi alabilmek için SPK‘nın banka, yatırım şirketleri, broker vb  yetki belgesi verdiği kurumlar aracılığı ile alım-satım yapabilirler. Hisse senedi alım-satım yapabilmek için ilgili aracı kurumdan yatırım hesabı açarak hisse alım-satım işlemlerine başlayabilirsiniz.

Hisse Senedi Çeşitleri Nelerdir?

Şirketlerin Halka Arz ettikleri hisse senetleri özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bir şirketin hisse senedini almadan önce bilinmesi gereken önemli konulardan birisidir.

Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri

Adli Hisse senedi

Şirketin bir kısmını temsil eden hisse senetleridir.

İmtiyazlı hisse senetleri

Adi hisse senetlerine göre daha ayrıcalıklı ve özel temettü dağıtımı gibi haklar veren hisselerdir.

Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri

Nama Yazılı Hisse Senetleri

Ortaklık payını temsil etmesi için çıkarılmış ve üzerinde o kişinin adı yazılı olan hisse senetleridir.

Hamiline Yazılı Hisse Senetleri

Nama Yazılı hisse senetlerinden farkı olarak üzerinden herhangi bir isim bulunmaz.

Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri

Bedelli Hisse senetleri

Kuruluş veya sermaye artırımında şirket tarafından çıkarılan hisse senetlerine bedelli hisse senetleridir.

Bedelsiz Hisse Senetleri

Şirketin bazı varlıklarında yaşanan değer artışı ve bu değer artışının sermayeye eklenmesi ile çıkarılan hisselerdir

Primli ve Primsiz Hisse Senetleri

Primli Hisse Senetleri

Hisse senetlerinin üzerinden nominal değer yazılıdır. Bu nominal değerden daha yüksek bir bedel ile çıkarılan senetleridir.

Primsiz Hisse Senetleri

Üzerinde yazılı olan değerden çıkarılan hisse senetleri ise primsiz hisselerdir.

Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri

Kurucu Hisse Senetleri

Kurucu hisse senetleri, şirketin kurucularına ve şirket açısından önemli olan kişilere bedelsiz verilen hisse senetleridir.

İntifa Hisse Senetleri

İntifa hisse senetleri ise bedeli şirket tarafından ödenmiş olan pay sahiplerine, safi kazanca ve tasfiye sonucunda iştirak veya yeni çıkarılacak olan hisse senetlerini alma hakkını veren hisselerdir.

Hisse senedi ile para kazanma
Hisse senedi ile para kazanma

Hisse Senedi Avantajları Nelerdir?

1-Hızlı şekilde nakde çevrilebilirler
2-Şirketlerin büyümesine katkı sağlarlar
3-Hisse tipine bağlı olarak şirket yönetim kurulu toplantısına katılabilirsiniz.
4-Piyasa’da istediğiniz zaman alım-satım yapabilirsiniz.
5-Yatırımcılar için açığa satış avantajı sağlamaktadır.
6-Şirketler tarafından finansman kaynağıdır.

Hisse Senedi Dezavantajları Nelerdir?

1-Yatırımcılar kurum denetimi altına girer.
2-Hisse senetleri kazandırdığı gibi kaybettire bilirlerde.
3-Hisse senetleri gerçek piyasa değerinin altında ya da üstünde fiyatlanabilirler.
4-Borsa’da spekülatörler genellikle hisse senetleri üzerinde işlem yaparlar.

Hisse Senedi Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

  • Şirketin Sırlarını Saklamak: Ortaklık sırasında ve ortaklıktan ayrıkdıktan sonra şirketin sırlarını saklama yükümlülüğü.
  • Taahhütlerini Yerine Getirme: Şirketin sermaye artırımı için ödemeyi taahhüt ettiği tutarları ödeme yükümlülüğü.
  • Sözleşme Koşullarına Uyma: Ortaklık sözleşmesinde yer alan şartlara uyma yükümlülüğü.

Hisse Senedi Grupları Nelerdir?

  • A Grubu Hisse Senedi: Fiili dolaşımdaki pay (FDP) değeri 30 milyon TL ve üzeri olan hisse senedi
  • B Grubu Hisse Senedi: Fiili dolaşımdaki pay (FDP) değeri 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında olan hisse senedi
  • C Grubu Hisse Senedi: Fiili dolaşımdaki pay (FDP) değeri 10 milyon TL’nin altındaki hisse senedi
  • D Grubu Hisse Senedi: Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu (SİP), Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı (NYİP) veya Gözaltı Pazarı’nda (GP) işlem gören hisse senedi

BIST 30 Nedir?

BIST 30 Endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören, hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performanslarının ölçülmesiyle meydana gelen bir endekstir. İşlem kodu XU030’dur. Bist 30 hisse seneteri A ve B grubu hisselerden seçilmektedirler. Her üç ayda bir düzenlenmektedir.

BIST 100 Nedir?

Ekonomi haberlerini takip edenlerin en çok duyduğu endekstir. Bist 100 Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük yüz şirketi temsil eden ve takip eden endekstir. İşlem kodu XU100’dür. Borsa’da en çok güvenilir ve yatırım yapılan hisseler bist30 ve bist100 hisse senetleridir. Özellikle borsaya yeni başlayanlar için bist100 şirketleri dışına çıkmadan yatırım yapılması tavsiye edilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu